جشنواره خیریه غذا

دانش آموزان عزیز کوشش، جشنواره غـذاي سالـم را به نفع هموطنان سيـل زده در ســيستان و بـلوچستان در تاریخ ٩٨/١١/١٦برگزار نمودند.

گزارش تصویری